بهترین رمان متفاوت جایزه ادبی «واو» معرفی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ادبی «واو» بهترین رمان متفاوت هفدهمین دوره یخود را معرفی کرد. جایزه ادبی «واو» از میان چهار رمان «چهارده سالگی بر برف» نوشته حسین آتش پرور، «طبرخون» نوشته ی محسن فاتحی، «مرد کبود» نوشته پیام عزیزی و «وقتی ما همه مردیم» نوشته مهدی احمدیان، که به عنوان نامزد خود معرفی کرده بود، رمان «مرد کبود» نوشته پیام عزیزی را برای آفرینش جنونی تمام عیار در فضایی وهم آلود، بازتاب در خور توجه هویت هزارپاره انسان معاصر در این جنون و نثر و زبانی روان و روایتی ساختارمند و گیرا، به عنوان رمان متفاوت سال ۱۳۹۸ برگزید. در همین راستا ، نشر نیماژ و علیرضا اسدی جنتی را به عنوان بهترین ناشر رمان متفاوت سال ۹۸ معرفی کرد. فائزه سید شاکری دبیر این جایزه، همچنین رمان «چهارده سالگی بر برف» نوشته حسین آتش پرور را برای نثر و زبان شفاف، پاکیزه، یکدست و در خور توجه و همچنین سیالیت روان روایت میان خیال و واقعیت به عنوان رمان شایسته ی تقدیر سال ۱۳۹۸ معرفی کرد. داوران این مرحله از جایزه رویا دستغیب، مجتبی هوشیار محبوب و فائزه سید شاکری بودند. سیدشاکری تاکید کرد: تندیس و لوح برگزیدگان «واو» پس از پایان پاندمی و در شرایطی امن، طی مراسمی اهدا خواهد شد. وی همچنین افزود: فراخوان هجدهمین دوره «واو» به زودی برای نویسندگان و ناشران منتشر خواهد شد. کد خبر 5310283