هادی اخلاقی مدیرعامل جدید بانک تجارت شد
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک تجارت، در این جلسه که عصر چهارشنبه بیست و هشتم مهر ماه برگزار شد اعضای هیأت مدیره بانک تجارت به نمایندگی از سوی سهامداران، هادی اخلاقی را به عنوان مدیرعامل جدید بانک تجارت منصوب کردند. اعضای هیأت مدیره بانک تجارت در این جلسه از زحمات صادقانه و ارزشمند رضا دولت آبادی در دوران تصدی سمت مدیر عاملی این بانک تقدیر به عمل آوردند. این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد. کد خبر 5334136