فروش تک و عمده دوربین مداربسته …تالار لوتوسموسسه زبان نگارصندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …

تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان تعیین و ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در جلسه ۲۰ مهر ۹۹، تعرفه های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان را تعیین و تصویب کرد که به شرح زیر است : ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء براساس مقاطع تحصیلی مبلغ تعرفه ریال  ملاحظات خدمات آموزشی _آموزش رایگان تایید دانشنامه کلیه مقاطع ۲۵۰۰۰۰ تایید گواهی موقت فراغت از تحصیل کلیه مقاطع ۱۳۰۰۰۰ تایید ریز نمرات کلیه مقاطع ۱۹۰۰۰۰ تایید گواهی اشتغال به تحصیل کلیه مقاطع ۱۳۰۰۰۰ تایید گواهی رتبه ممتازی کلیه مقاطع ۶۰۰۰۰ ثبت نام میهمانی و انتقال کاردانی و کارشناسی ۱۱۵۰۰۰ ثبت نام انتقال خارج به داخل کاردانی و کارشناسی ۳۴۰۰۰۰ ثبت نام انتقال خارج به داخل کارشناسی ارشد و دکتری ۶۰۰۰۰۰ تقاضای بررسی ادامه حصیل دانشجویان دارای شرایط خاص در کمیسیون موارد خاص موارد خاص استانی ۱۳۰۰۰۰ تقاضای بررسی ادامه حصیل دانشجویان دارای شرایط خاص در کمیسیون موارد خاص موارد خاص مرکزی ۲۵۰۰۰۰ ارزشیابی مدارک تحصیلی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان مقاطع تحصیلی دانشگاه های خارج و صدور المثنی کاردانی ۲۵۰۰۰۰ کارشناسی ۵۰۰۰۰۰ کارشناسی ارشد ۸۰۰۰۰۰ دکتری ۱۵۰۰۰۰۰ آزمون کتبی برای ۱۸ واحد ارزشیابی کارشناسی به ازای هر درس ۱۸۰۰۰۰۰ برای بار دوم آزمون پنجاه درصد افزایش آزمون کتبی برای ۱۲ واحد ارزشیابی و یا دفاعیه کارشناسی ارشد به ازای هر درس آزمون ۲۰۰۰۰۰۰ برای هر بار آزمون دکتری_ دفاعیه ۹۰۰۰۰۰۰ برگزاری جلسه دفاعیه (مقدمات و موخرات)  دکتری ۹۰۰۰۰۰۰ صدور تاییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی  کلیه مقاطع ۲۵۰۰۰۰ اخذهزینه های ثبت نام آزمون زبان خارجی و اعزام به خارج ثبت نام آزمون زبان msrt  کلیه مقاطع ۱۲۰۰۰۰۰ فراخوان متقاضیان بورس تحصیلی ثبت نام ۲۳۰۰۰۰ مصاحبه ۶۰۰۰۰۰ ثبت نام، صدور و توزیع نامه های معرفی به بانک جهت ارز دانشجویان خارج از کشور ۳۴۰۰۰۰ مجوز تاسیس موسسه اعزام دانشجو به خارج ۲۳۰۰۰۰۰ تمدید مجوز موسسه اعزام دانشجو ۱۳۰۰۰۰۰ در آمدهای سازمان امور دانشجویان کشور به حساب خزانه واریز و در بخش در آمد بودجه کشور منظور و معادل آن از طریق درج ردیف هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد. کد خبر 5054234 زهرا سیفی