طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنایع …طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …کارشناس سیار خودروتعمیرات موبایل در امداد موبایل