فروش کارتن پستیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامخوش بو کنندهای هوا خدمات طراحی و سئو سایت دارکوب

ماهواره چینی امواج گرانشی را رصد می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،  چین برای ردیابی امواج گرانشی۲ ماهواره به مدار زمین ارسال کرده است. این ماهواره همراه یک موشک لانگ مارچ۱۱ از مقر شی چانگ به فضا پرتاب شدند و بخشی از طرحGECAM هستند. هدف از ارسال این ماهواره ها رصد رویدادهای مهم  آسمانی  مانند امواج گرانشی، امواج گاما،  انتشار امواج رادیویی سریع و انفجار ستاره های مغناطیسی است. رصد ستاره های نوترونی، سیاه چاله ها و دیگر اشیای آسمانی و فرایندهای ادغام آنها از دیگر اهداف ماموریت این دو ماهواره هستند. محققان امیدوارند با اطلاعاتی که از چنین ماموریت هایی به دست می آید به درک بهتری از رویداد انتشار امواج با انرژی بالا و اشعه های گاما بهتری برسند.  این سیصد وپنجاه و پنجمین ماموریت پرتاب موشک های لانگ مارچ به حساب می آید. کد خبر 5093627 شیوا سعیدی قوی اندام