بهترین آموزشگاه زبانآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامآموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشکنترل از راه دور وسایل برقی با …

راه را برای قانون‌مداران باز و برای متخلفین سد کنید/ هرگونه توسعه یافتگی فرع بر حفظ محیط زیست است
به گزارش خبرنگار مهر سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سی و چهارمین جلسه شورای عالی استان‌ها که صبح امروز برگزار شد با اشاره به اینکه شوراها را مانند دژی محکم در مقابل نفوذ رانت خواران و فساد عنوان کرد و گفت: مطابق قانون اساسی شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی شهرها و روستاها تشکیل شده‌اند و تلاش شوراهای شهر و روستا باید در راستای پیشرفت امور اقتصادی و فرهنگی و… باشد. اعضای شوراها دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و فساد و هر امری که حقوق عامه مردم شهرها و روستاها را بخواهد پایمال کند بسازند و شوراها در این جهت باید با همه بخش‌ها همکاری کنند. هر امری که حقوق عامه را بخواهد ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور آسیب وارد کند باید با برخورد شوراها مواجه شود. وی افزود: منافع شخصی که در انواع تغییر کاربری‌ها و زمین خواری‌ها دیده می‌شود باید از سوی شوراهای شهر مورد توجه قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه شوراها را همکار قوه قضائیه برشمرد و گفت: این همکاری در جهت مبارزه با انحرافات که موجب می‌شود حقوق عامه رعایت شود. وی ادامه داد: ما شوراها را همکار خود می‌دانیم تا با کمک انها حقوق استفاده از آب خاک و محیط زیست از مردم ضایع نشود. رئیسی با تاکید بر اینکه ما موافق توسعه یافتگی هستیم، گفت: اما هرگونه توسعه یافتگی اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است. تکمیل می شود… کد خبر 4997618 سمیرا خباز