کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدبرس سیمیتعمیرات موبایل در امداد موبایلآموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …

معاون سیما مشاور خود را منصوب کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، حمید شاه آبادی معاون سیمای رسانه ملی در حکمی، سیدمحمدرضا خوشرو را به سمت مشاور معاونت سیما منصوب کرد. در حکم معاون سیما خطاب به خوشرو تاکید شده است: با استفاده از ظرفیت های شبکه های سیما و حوزه های ستادی به ویژه مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما اهتمام لازم را برای ارائه برنامه ریزی مدون و نظارت مستمر در جهت ارتقای کیفی برنامه های سیما به عمل آورید. سیدمحمدرضا خوشرو سابقه مدیرکلی فرهنگ عمومی قوه قضاییه، مدیریت گروه های پژوهش در سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و مشاوره در پژوهش معاونت صدا را در کارنامه کاری خود دارد. کد خبر 5128686 عطیه موذن