پرده پردکوروکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیارسولفات آهنآموزشگاه نارون

تقدیر از اقدامات بهداشتی و درمانی در زندان های استان تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمحسن دیانی، ضمن بازدید از ندامتگاه زنان و بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی مددجویان، گفت: به دلیل نقش موثر خدمات مشاوره ای و روانشناسی در زندانها جهت کاهش آسیب ها، به این مقوله توجه ویژه می شود.   مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها تأکید کرد: در این امر تلاش بسیاری صورت می گیرد ولی لازم است جامعه  و نهادهای اجتماعی به ویژه گروه های مردمی نیز به میدان آمده و در امر آموزش سبک زندگی سالم و توسعه آرامش روانی بیش از گذشته به زندانیان کمک کنند.   وی ادامه داد: اقدامات مطلوب، ارزشمند و خوبی در حوزه بهداشت و درمان توسط اداره کل زندان های استان تهران انجام شده که قابل تقدیر است و بحمداله در اوضاع مقابله با ورود ویروس کرونا شرایط بهتری دارند.  بنابراین گزارش، مدیر کل زندان های استان تهران با اشاره به شرایط خاص عاطفی زنان و مادر بودن بسیاری از آنان گفت: لزوم تأمین و حفظ سلامتی این گروه از مددجویان، اولویت اصلی اداره کل است و تلاش می شود رژیم غذایی مددجویان زن و جیره های بهداشتی تمام نیازهای آنان را تأمین و توجه بیشتری به امر بیماریابی و درمان آنان صورت می گیرد. سیدحشمت اله حیات الغیب تصریح کرد: با هدف ارتقای امر بهداشت و سلامت در زندان ها و محیط فیزیکی سالم، ضمن رعایت اصول و استانداردها و پروتکل های بهداشتی اعلام شده، بازدیدهای مستمر از وضعیت تمام زندان ها و مراکز به ویژه ندامتگاه زنان استان صورت می پذیرد.  وی همچنین گفت: نظارت و کنترل مستمربر عوامل‌ محیطی در ارتقای سلامت‌ افراد نقش‌ اساسی دارد و در سایه محیطی سالم و بهداشتی می توان در تغییر، رشد و باز پروری شخصیت مددجویان اثرگذار بوده، به اهداف متعالی سازمان زندان ها در اصلاح و تربیت زندانیان نائل آمد. پس از پایان جلسه، مدیرکل بهداشت و درمان سازمان از قسمت های مختلف بهداری مانند اتاق های ویزیت پزشکان، آزمایشگاه، داروخانه و کلینیک مثلثی و نیز دیگر ادارات فرهنگی تربیتی، اشتغال و حرفه آموزی و اندرزگاه ها بازدید نموده، اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزیابی نمود. کد خبر 5198553