پایگاه واکسیناسیون در ۳ واحد دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای اجرای بخشنامه اخیر دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تأسیس و تجهیز مراکز واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی هر استان، پایگاه واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای کرمان، اصفهان و شیراز راه اندازی شد. در همین راستا واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان، سالن فردوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و واکسیناسیون شهر جدید صدرا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز راه اندازی شده اند. پایگاه واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان براساس مصوبه جلسه ستاد کرونا درخصوص همکاری دانشگاه ها در فرآیند واکسیناسیون و با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی جهت واکسیناسیون سراسری و طی هماهنگی با وزارت بهداشت و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است. مرکز بزرگ واکسیناسیون شرق اصفهان نیز در سالن فردوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و با محوریت سپاه استان و مرکز بهداشت استان اصفهان، راه اندازی شد. در این پایگاه با ایجاد ۱۶ خط واکسیناسیون، از ساعت ۸ صبح تا ۱۸، امکان تزریق بیش از ۱۰۰۰ دوز واکسن در هر روز فراهم شده است. این پایگاه که با همکاری مشترک سپاه اصفهان، حوزه مقاومت بسیج خوراسگان، شهرداری منطقه خوراسگان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشارکت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در سالن بزرگ فردوسی دانشگاه راه‌اندازی شده است، دانش‌آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی این دانشگاه به عنوان واکسیناتور و کادر بهداشتی انجام وظیفه خواهند کرد. مرکز بزرگ واکسیناسیون شهر جدید صدرا نیز در سالن ورزشی دانشکده هنر و معماری با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشگاه علوم پزشکی فارس و مرکز بهداشت والفجر شیراز راه‌اندازی و آغاز به کار کرد. در این پایگاه با ایجاد ۷ خط واکسیناسیون، از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ ظهر، امکان تزریق بیش از ۱۰۰۰ دوز واکسن در هر روز فراهم شده است. کد خبر 5267692