حفاظ استیلدوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعتولید کننده پروفیل تقویتی سی آر …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …

برنامه های ارتقای علوم پایه در سال ۱۴۰۱ بررسی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف، گزارش عملکرد کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرا و گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های‌ شورای عالی عتف ارائه شد. در دستور اول این جلسه گزارش عملکرد کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری های همگرا توسط دکتر سمنانیان رئیس کمیسیون تخصصی ارائه شد. در این گزارش به آمار شرکت‌کنندگان کنکور در حوزه علوم‌پایه؛ برنامه چهارساله کمیسیون؛ گزیده سخنرانی‌های اعضای کمیسیون در جلسات مختلف کمیسیون اشاره شد و سپس برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر برای ارتقای علوم پایه طراحی و به اجرا گذاشته شده است بحث شد. در پایان، برنامه کمیسیون برای ارتقای علوم پایه در سال ۱۴۰۱ نیز تشریح شد. پیرو این ارائه دبیر کل شورا تاکید کرد: باید برنامه علوم پایه در چارچوب یک سیاست کلی راهبردی پیگیری شود. در دستور دوم گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های‌ شورای عالی عتف ارائه و پیشنهادات در خصوص افزایش هم‌افزایی با شورا داده شد. این ارائه توسط معاون فناوری اطلاعات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارائه شد. در این گزارش به جایگاه نیروی انسانی و مالی در حوزه پژوهش و فناوری؛ جریان پژوهش در وزارت آموزش و پرورش؛ و فعالیت‌های اخیر وزارت در حوزه پژوهش و فناوری تاکید شد و سپس برنامه‌ آتی وزارتخانه در حوزه پژوهش و فناوری ارائه شد. اعضای حاضر در جلسه به اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و داشتن برنامه تحقیقاتی که بتوانند پشتوانه اجرایی این سند باشند، تاکید کردند. کد خبر 5239977 مهتاب چابوک