مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …نیروی خدماتی و کمک انباردارنمایندگی گودمن 09123443582 goodmanآجر سفال

حادثه یورش به کنگره آمریکا، هجومی تروریستی بوده است