کشف ۵ قبضه سلاح گرم و سرد در ری/۸ باند سازمان یافته متلاشی شد