دکتر سیماسادات لاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یک تفاهم نامه با بانک های عامل به منظور تکمیل خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی به امضاء رساند. وی افزود: این تفاهم نامه به کمک صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با بانک های عامل و بیش از ۸۰ درصد دانشگاه ها به تصویب رسیده است. معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت یادآور شد: ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی یکی از بانک ها و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از سوی یکی دیگر از بانک ها برای خوابگاه هایی که بیش از ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند وام اختصاص می یابد. وی افزود: دو سال تنفس برای این وام ها در نظر گرفته شده و سود این وام ها ۱۸ درصد است که صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از یک تا ۱۸ درصد بسته به شرایط دانشگاه در این پرداخت سود مشارکت می کند و سالی هم که پروژه تکمیل شود دانشگاه تنفس دارد که بعدا پول را پرداخت کند. کد خبر 4857186