دستگاه بسته بندینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …

امکان پایش ماهواره‌ای پسماندهای شناور در دریاها فراهم شد