اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عذرخواهی سرمربی آمریکا بخاطر تغییر پرچم رسمی ایران