پوشش واکسیناسیون در ایران از میانگین جهانی بیشتر است
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس متولیان در گفتگو با شبکه خبر، گفت: از ۲ ماه گذشته تاکنون روند افزایشی پوشش واکسیناسیون در کشور خیلی خوب بود به طوری که در ۲ ماه گذشته به ازای هر ۱۰۰ نفر در کشور ۳۳ دوز واکسن تزریق شده بود در صورتی که امروز به ازای هر ۱۰۰ نفر ۹۶ دوز واکسن تزریق شده است و در آن زمان متوسط دنیا ۶۶ دوز به ازای هر ۱۰۰ نفر بود که اکنون این عدد به ۸۴ دوز به ازای هر ۱۰۰ نفر رسیده است. وی با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون کشور از متوسط جهانی بیشتر است، افزود: با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در کشور این امیدواری وجود دارد که پیک ششم در کشور دیرتر و با مرگ و میر کمتر اتفاق بیافتد. متولیان گفت: افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند احتمال ابتلاء به کرونا در آنها تا ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: تزریق هر دو دوز واکسن کرونا می‌تواند تا ۹۰ درصد میزان بستری‌ها را کاهش دهد. متولیان گفت: روند کلی کشور در موارد مرگ و بستری بیماران کرونایی رو به کاهش است، ولی در برخی از مناطق کشور شهرهای قرمز و نارنجی نسبت به هفته گذشته در حال افزایش است و علت آن اجرای وضعیت اپیدمی در برخی از استان‌ها در زمان‌های متفاوت است. کد خبر 5335921