اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس بزرگ ترین بیمارستان کشور تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در این حکم آورده است: بیمارستانی امام خمینی (ره) بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کشور است که افتخار اجرا و آموزش بسیاری از اقدامات درمانی برای اولین بار در کشور برای این مرکز ثبت شده و بسیاری از مراکز مهم آموزشی درمانی سراسر کشور از دانش‌آموختگان این چشمه جوشان علم و هنر پزشکی فیض برده اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، خطاب به اینانلو عنوان داشته است: نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند اجرایی و مدیریتی جنابعالی، بدین وسیله به عنوان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود ضمن پیشبرد امور جاری بر اساس ضوابط و مقررات نسبت به امور ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید. - تدوین طرح جامع مجتمع با توجه به سرمایه انسانی، ظرفیت فیزیکی، تجهیزات و تکمیل بناهای در دست اجرا - بررسی و پیشنهاد ساختار مورد نیاز مجتمع با عنایت به راه اندازی بیمارستان مهدی کلینیک و مراکز در حال ساخت - تدوین تشکیلات مجتمع با رعایت ضوابط و مقررات و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود، با همکاری معاونت‌های درمان و توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه - توجه به کیفیت ارائه خدمات در تمام سطوح سرپایی و بستری با تأکید بر رعایت اصول رفتار حرفه‌ای و کرامت بیمار به عنوان زیربنای اصلی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی - ارتقا سطح درمان، آموزش و پژوهش متناسب با شئونات مجتمع و سابقه درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران - تداوم جلب کمک خیرین برای اصلاح زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بهتر - جلب مشارکت اساتید پیشکسوت و اعضای محترم هیأت علمی در تدوین و اجرای برنامه‌ها - توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی مرکز، احساس آرامش و امنیت شغلی آنها همراه با افزایش بهره وری - صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید مالی و مدیریت هزینه‌ها کد خبر 5650159 حبیب احسنی پور