آموزش واکس*پولیش*سرامیک خودروطراحی سایت حرفه ایتولید محصولات آرایشی و بهداشتی …فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …

دانش و توان ارائه خدمات ناباروری و ژنتیکی در کشور وجود دارد
دکتر محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه تجهیزات مورد نیاز به‌طور عمده ساخت داخل کشور نیستند و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی سازندۀ این تجهیزات‌اند. بنابراین، اگرچه ما از نظر دانش و تخصص هیچ محدودیتی نداریم، اما متأسفانه با تحریم‌های ظالمانه، امکان دسترسی ما به تجهیزات درمان ناباروری و تشخیص‌های ژنتیکی کاهش یافته است. به گفته رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین و علوم زیستی جهاددانشگاهی (ابن‌سینا)، کشورهای غربی می‌گویند محدودیتی برای ارائه دارو و غذا به ایران وجود ندارد، اما این ادعا نادرست است. واردات تجهیزات پزشکی، از جمله کیت‌های تشخیص ژنتیکی و تجهیزات حوزه ناباروری بسیار مشکل و شاید غیرممکن شده است و ما نمی‌توانیم بدون در دست داشتن ابزار و تجهیزات لازم، خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه ژنتیک و ناباروری را به مردم ارائه کنیم. صادقی خاطرنشان کرد: همواره در هر برهه زمانی راهی برای شکستن موانع و عبور از این تحریم‌های ظالمانه وجود داشته است. برای نمونه، ما در نهایت می‌توانیم از نمایندگی‌های دست‌چندم، مانند ترکیه این تجهیزات را خریداری کنیم، اما با قیمت بیشتر و این تفاوت قیمت، هزینه‌ای است که در نهایت به بیماران تحمیل می‌شود. وی افزود: در مجموع می‌توان گفت که دانش و توان ارائه همۀ خدمات پیشرفتۀ ژنتیکی و درمان ناباروری در کشور وجود دارد، اما از نظر تجهیزات وابسته به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هستیم و برای نمونه، اگر دسترسی مراکز آزمایشگاهی به کیت‌های تشخیصی کم باشد، این مراکز ناچارند که ارائه خدمت را متوقف کنند تا مسیر و میانبری برای دستیابی به تجهیزات در دسترس‌شان قرار گیرد. وی ادامه داد: البته در سال های اخیر با حمایت ویژه معاونت علم و فناوری از شرکت های دانش بنیان جهش و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته ایم که نویدبخش آینده ای روشن فراروی جوانان این کشور است. کد خبر 4932425 میترا سعیدی کیا