موسسه طراحان مد، طراحی لباس و خیاطیطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …دستگاه سیل لیوانآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

رتبه ایرانی‌ها در میان برترین دانشگاه‌های مهندسی دنیا/ درخشش در مهندسی نفت
به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی کیواس یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می‌گیرد و در رتبه بندی موضوعی کیواس بر اساس چهار شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان، تعداد استنادها به ازای هر مقاله و h-index دانشگاه‌ها را رتبه بندی می‌کند. رتبه بندی کیواس در سال ۲۰۲۱ میلادی دانشگاه‌های برتر دنیا را در ۵۱ حوزه موضوعی در قالب ۵ حیطه کلی علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی مورد رتبه بندی قرار داده است. در حیطه مهندسی و فناوری ۷ موضوع علوم کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک، تولید و حمل و نقل هوایی، مهندسی مواد معدنی و معدن، مهندسی نفت بررسی شده‌اند. جدول عملکرد دانشگاه‌های ایرانی در سه سال اخیر در رتبه بندی موضوعی کیو اس در حیطه مهندسی و فناوری حیطه مهندسی و فناوری نام دانشگاه رتبه ۲۰۲۱ رتبه ۲۰۲۰ رتبه ۲۰۱۹ دانشگاه صنعتی شریف ۱۷۸ ۲۲۱ ۳۰۸= دانشگاه تهران ۲۸۲ ۲۷۲ ۴۵۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۴۵ ۳۶۱ ۵۰۰-۴۵۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۰۰-۴۵۱ رتبه ندارد رتبه ندارد موضوعات علوم کامپیوتر و نظام‌های اطلاعاتی دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۰-۲۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ ۳۵۰-۳۰۱ دانشگاه تهران ۴۵۰-۴۰۱ ۴۵۰-۴۰۱ ۵۰۰-۴۵۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۰۰-۵۵۱ ۵۵۰-۵۰۱ ۶۰۰-۵۵۱ موضوعات مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۰-۲۰۱ ۲۵۰-۲۰۱ رتبه ندارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۰-۲۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ رتبه ندارد دانشگاه تهران ۳۰۰-۲۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ رتبه ندارد موضوعات مهندسی عمران و سازه دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۰-۱۵۱ ۲۰۰-۱۵۱ ۲۰۰-۱۵۱ موضوعات مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۷ ۲۰۰-۱۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ دانشگاه تهران ۲۰۰-۱۵۱ ۲۰۰-۱۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۰-۲۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ ۵۰۰-۴۵۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۰-۲۵۱ ۳۵۰-۳۰۱ رتبه ندارد دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۵۰-۳۰۱ ۴۰۰-۳۵۱ رتبه ندارد دانشگاه شیراز ۴۰۰-۳۵۱ ۴۰۰-۳۵۱ ۵۰۰-۴۵۱ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۴۵۰-۴۰۱ ۴۵۰-۴۰۱ رتبه ندارد دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۰-۴۵۱ ۵۰۰-۴۵۱ رتبه ندارد موضوعات مهندسی مکانیک، هوانوردی و ساخت دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۰-۱۵۱ ۲۰۰-۱۵۱ ۳۰۰-۲۵۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۰-۲۰۱ ۲۵۰-۲۰۱ ۳۵۰-۳۰۱ دانشگاه تهران ۲۵۰-۲۰۱ ۲۵۰-۲۰۱ ۳۰۰-۲۵۱ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۵۰-۳۰۱ ۴۰۰-۳۵۱ ۴۵۰-۴۰۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۰-۳۵۱ ۵۰۰-۴۵۱ ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه شیراز ۴۰۰-۳۵۱ ۴۰۰-۳۵۱ ۴۰۰-۳۵۱ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۵۰۰-۴۵۱ ۵۰۰-۴۵۱ رتبه ندارد موضوعات مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ ۱۹ - دانشگاه تهران ۲۶ ۲۵ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۲ ۲۷ - دانشگاه شیراز ۱۰۰-۵۱ رتبه ندارد - دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۰-۱۰۱ رتبه ندارد - دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵۰-۱۰۱ رتبه ندارد - در موضوع «معدن و مهندسی معدن» دانشگاه‌های ایرانی رتبه‌ای ندارند. همچنین در موضوع مهندسی نفت تنها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رتبه بندی دانشگاه‌ها صورت گرفته است. کد خبر 5205153