آموزشگاه زبان چینی شرق تهرانفروش بهترین دستگاه ترمیم ترک شیشه …تولید کننده محلولهای استاندارد …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

تداوم و ارتقاء خدمات کارگزاری‌ها همزمان با تحول دیجیتال و طرح ۳۰۷
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه‌ای با اعضای هیأت مدیره انجمن کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی گفت: موضوع مهمی که باید مورد توجه کارگزاری‌ها قرار گیرد این است که غیرحضوری شدن خدمات تأمین اجتماعی به معنی ارائه نشدن آن خدمات به صورت حضوری است و کارگزاری‌ها نیز همچون شعب تأمین اجتماعی بایستی مراجعه کنندگان را برای استفاده از خدمات غیرحضوری توجیه و راهنمایی کنند. سالاری ارائه همزمان حضوری و غیرحضوری خدمات را موجب لطمه وارد شدن به برنامه غیرحضوری شدن خدمات ارزیابی کرد و گفت: به مرور خدمات جدیدی به کارگزاری‌ها محول می‌شود و امیدواریم بتوانیم در آینده و با برنامه‌ریزی مناسب به جایی برسیم که مراجعات حضوری مردم به تأمین اجتماعی به صورت حداقلی باشد و مراجعات اندک مردمی نیز به دفاتر کارگزاری‌ها انجام شود و شعب تأمین اجتماعی وظایف نظارت و پشتیبانی را برعهده بگیرند. وی افزایش اختیارات و دسترسی کارگزاری‌ها به سامانه اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی را از مطالبات مورد تأیید این دفاتر برشمرد و گفت: با توجه به ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی امکان ایجاد دسترسی مناسب به کارگزاری‌ها فراهم شده و این کار به زودی انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم حمایت این سازمان از دفاتر کارگزاری تابعه تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی و شیوع کرونا شاهد کاهش نسبی مراجعات و به دنبال آن کاهش درآمد کارگزاری‌ها هستیم و کارگزاری‌ها نیز همانند سایر مجموعه‌های تابعه سازمان مورد حمایت قرار می‌گیرند. مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: کارگزاری‌ها به منظور رضایت و تکریم جامعه تحت پوشش این سازمان ایجاد شده‌اند و بابت تلاش و زحمات ۵۰۰۰ نفر از کارکنان کارگزاری‌ها تشکر می‌کنیم. وی افزود: در حال حاضر اولویت اصلی سازمان تأمین اجتماعی غیرحضوری شدن خدمات است و این موضوع نه یک انتخاب بلکه الزام و تعهد قانونی و بدون بازگشت سازمان است. قریب گفت: از واگذاری خدمات جدید توأم با نظارت و ارزیابی بیشتر کارگزاری‌های استقبال می‌کنیم و اولویت اصلی ما ارتقا خدمات به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است. سعید حسینی، سرپرست دبیرخانه امور بیمه‌ای کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: بازنگری در تعاملات کارگزاری‌ها با سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری خدمات جدید به این دفاتر در دست بررسی است. وی افزود: از کارگزاری‌های انتظار داریم که تمامی خدمات قابل ارائه که توسط شعب ابلاغ می‌شود را انجام دهند. کد خبر 5080657 مهناز قربانی مقانکی