افزایش ۱۶ درصدی انتشار کربن در جهان تا سال ۲۰۳۰
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیوساینتیست، طبق این گزارش، کشورهای جهان از مسیر کاهش ۴۵ درصدی که دانشمندان آب و هوا می‌گویند برای رسیدن به هدف توافقنامه پاریس برای حفظ گرمایش جهانی تا ۱.۵ درجه سانتی گراد، نیاز است، دور هستند. «پاتریشیا اسپینوزا»، عضو سازمان تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، می‌گوید: «این گزارش واقعاً اعداد هشداردهنده ای را به ما نشان می‌دهد. اما همچنان نشان می‌دهد که پیشرفت به مقصد ۱.۵ درجه سانتی گراد امکان پذیر است.» «جنیفر مورگان»، از فعالان محیط زیست، می‌گوید: «گزارش امروز تصویری امیدوارکننده از پیشرفت ارائه نمی‌دهد. دولتها به جای اینکه به جامعه جهانی خدمت کنند، به دنبال منافع کشور خود هستند.» کد خبر 5308758