اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر آمریکا در جنگ اوکراین همکاری نمی‌کرد، اروپا به دردسر می‌افتاد