مبلمان اداریشرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

واکسن کرونای آکسفورد به پزشکان در لندن تزریق می شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، به یکی از بیمارستان های لندن اطلاع داده شده تا برای دریافت نخستین محموله های واکسن کووید۱۹ توسعه یافته در دانشگاه آکسفورد از ۲ نوامبر( ۱۲ آبان ماه جاری) آماده باشند. طبق اخبار موجود به زودی با چراغ سبز دولت انگلیس، پزشکان و پرستاران خط مقدم درمان این بیمارستان در مقابل کووید۱۹ واکسینه می شوند.   واکسن کووید۱۹ بالقوه دانشگاه آکسفورد با همکاری شرکت آسترازنکا توسعه یافته و هنوز در مرحله آزمایش بالینی است. این در حالی است که به نوشته روزنامه سان آزمایش های بالینی در دیگر بیمارستان های مشهور لندن  متوقف شده و همچنین تمام منابع برای آماده سازی واکسیناسیون هزاران پزشک، پرستار و کارمندان خط مقدم درمان اختصاص یافته است. البته همچنان نگرانی هایی درباره اعتراضات ضد واکسیناسیون وجود دارد و به همین دلیل بیمارستان مذکور تصمیم دارد اقدامات امنیتی بیشتری را اتخاذ کند. به گفته یک منبع آگاه نگرانی های امنیتی به حدی است که حتی از نیروهای پلیس و ارتش نیز  کمک گرفته شده است. کد خبر 5057176 شیوا سعیدی قوی اندام