اعتبار ارتقای آشپزخانه های دانشگاه فنی و حرفه ای تخصیص یافت
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در راستای تفاهم نامه مابین دانشگاه فنی و حرفه‌ای و صندوق رفاه دانشجویان با موضوع طرح ارتقای تجهیزات آشپزخانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی با فعالیت مشترک جهت ارتقا سطح کیفی آشپزخانه‌های دانشجویی دانشگاه به صورت مشارکتی از قرار ۵۰ درصد سهم دانشگاه و ۵۰ درصد سهم صندوق، مرحله اول سهم صندوق به دانشگاه فنی و حرفه‌ای تخصیص یافت. طبق تفاهم نامه امضا شده کل مبلغ مصوب برای ارتقای آشپزخانه‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبلغ ۸۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که سهم دانشگاه ۴۰ میلیارد ریال و سهم صندوق ۴۰ میلیارد ریال که در مرحله اول مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از سوی صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه فنی و حرفه‌ای تخصیص پیدا کرد. کد خبر 5308061 زهرا سیفی