صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801وانت بار *کارگر خالی*باربری*شهرشهرستانسایت راهنمای خرید گاسی وببسته های آمادگی و جزوات و سوالات …

افزایش بیماران کرونایی در بزرگ ترین بیمارستان کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو صادق نیت، با اشاره به جداسازی بخش‌های بستری بیماران کرونا از سایر بخش‌های بستری، افزود: در بیمارستان امام خمینی (ه)، مانند تمامی بیمارستان‌های دولتی که موظف هستند تمامی مراجعین با شک به کرونا را پذیرش کنند، مراجعین مشکوک به کرونا را پذیرش می‌کنیم و خدمات مورد نیازشان را ارائه می‌دهیم. وی ادامه داد: مسیر پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان امام خمینی (ه)، از مسیر پذیرش سایر بیماران کبه طور کامل جداست؛ بنابراین کسانی که برای درمان بیماری‌هایی به جز کرونا به بیمارستان مراجعه می‌کنند، نگرانی نداشته باشند و ما در بخش‌های به طور کامل مجزا آماده پذیرش آنها ‌هستیم. صادق نیت گفت: متأسفانه طی دو هفته گذشته روند مراجعه و بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان روندی افزایشی داشته است، در حالی که از اواخر فروردین تا اواخر خرداد روند بیماری کاهشی بود و فعالیت بیمارستان در خرداد به روال عادی خود برگشته بود. کد خبر 4969914