پنجمین جلد از «یادداشت‌های سیاسی ایران» منتشر شد

پنجمین جلد از «یادداشت‌های سیاسی ایران» منتشر شد
به گزارش خبرنگار مهر، جلد پنجم از مجموعه «یادداشت‌های سیاسی ایران» نوشته ار.ام.بارل به‌تازگی با ترجمه افشار امیری توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ۱۴۱۰ منتشر شده است. این مجموعه، گزارش‌های سفارت بریتانیا در ایران را در بر می‌گیرد. دوره تحت پوشش مجلد پنجم، از روزهای آغازین زمستان سال ۱۲۸۸ شمسی شروع شده و تا اولین روزهای زمستان سال ۱۲۹۸ شمسی ادامه دارد. در این‌مجلد، مکاتبات و اسناد مربوط به نحوه اداره کشور توسط عضدالملک، که تا زمان رسیدن احمدشاه به سن قانونی نایب السلطنه ایران بود، درج شده است. در همین دوره است که احمدشاه قاجار به سن قانونی می‌رسد و در ۱۲۹۳ تاج گذاری می‌کند. نکته مهم دیگری که رخدادها و حوادث تحت پوشش این مجلد را مهم می‌کند، هم زمانی سال‌های میانی این دوره ۱۰ ساله با سال‌های جنگ جهانی اول است. رخداد مهم دیگری که این مجلد به آن پرداخته و اسناد و مدارکی در خصوص آن ارائه شده، تشکیل «پلیس جنوب» در سال ۱۹۱۹ م بود. همچنین امضای قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله از دیگر وقایع مهم این دوره است که جنجال های بسیاری در پی داشت. در جلد پنجم «یادداشت‌های سیاسی ایران» نیز مانند سایر مجلدها، مکاتبات سفارت انگلیس در تهران با مقامات ارشد دولت این کشور در لندن منتشر شده است. مکاتبات و اسنادی که در این جلد ارائه شده، می‌تواند منبع ارزشمندی برای علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر ایران باشد تا با ژرف اندیشی هرچه بیشتر در این اسناد و مکاتبات و با مداقه در آنها، به پژوهش در حوزه تاریخ معاصر ایران بپردازند و ابعاد ناشناخته تحولات مربوط به این دوره ده ساله را رمزگشایی کنند. کد خبر 5361804 محمد آسیابانی