فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3بهترین آموزشگاه زبانبرس سیمیتسمه حمل بار تسمه باربرداری

ریاض فورا «لجین الهذلول» فعال زن عربستانی را آزاد کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل از ریاض خواست که لجین الهذلول فعال زن عربستانی را بدون قید و شرط آزاد کند. «لین معلوف» معاون مدیر بخش منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در واکنش به محاکمه فعال حقوق بشری لجین الهذلول در عربستان، گفت: لجین الهذلول باید و بدون قید شرط آزاد شود؛ زیرا جرمی مرتکب نشده و فقط فعال حقوق بشری است که به محض درخواست تغییر و  اصلاح در عربستان، مجازات می‌شود. وی افزود: الهذلول از ۲۶ اکتبر در اعتراض به محروم کردن وی از تماس با خانواده اش، دست به اعتصاب غذا زده است. وی تماسی با دنیای خارج ندارد و از آن گذشته یکروز قبل از برگزاری دادگاه به وی اطلاع داده شده است و وی فرصتی برای آماده شدن برای آن به شکل مناسب نداشته است. معلوف بیان کرد: در سایه گزارش‌هایی که حاکی از شکنجه فعالان زن و رفتار نامناسب با آنها در هنگام بازداشت است، نگرانی درباره اینکه هر دفاعیه‌ای از سوی الهذلول در دادگاه پذیرفته نشود را ایجاد کرده است. کد خبر 5081230