اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجازه نمی‌دهیم هیچ خدشه‌ای به عظمت و اقتدار ایران اسلامی وارد شود