گیت کنترل ترددزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …

حسگر لایه نازک با قابلیت تشخیص همزمان فشار و دما