پاسخ مشاور وزیر بهداشت به حاشیه سازی درباره خرید واکسن کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وهاب زاده در پاسخ به توئیت انتقادی مهناز افشار بازیگر مقیم خترج از کسور نوشت: از حدود ۸ میلیارد جمعیت جهان تقریباً یک درصد واکسن کرونا تزریق کردند. اکثر آنها هم تک دوز دریافت کردند که عملاً ایمنی ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند از مرگ کسی جلوگیری کند! سوال اینکه چرا هیچکدام از لیدرهای مظلوم #واکسن بخرید که در اروپا و آمریکا گیر افتادند تا امروز واکسن نزدند؟! پیش از این مهناز افشار در فضای مجازی خود نسبت به خرید واکسن در پی درگذشت علی انصاریان شبهه ابجاد کرده بود. کد خبر 5139080 فاطیما کریمی