قالبسازی و پرسکاریتسمه حمل بار سلیمینمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …جامعه نیوز

وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است/ اختصاص ۶ هزار میلیارد برای بازنشستگان