اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشجویان علوم پزشکی به عرصه خدمات مناطق محروم وارد شوند/ به اساتید واقعی نیاز داریم