واکسیناسیون اساتید دانشگاه تهران آغاز شد/ مذاکره برای واکسیناسیون دانشجویان
سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکسیناسیون اساتید و کارکنان دانشگاه تهران گفت: واکسیناسیون اساتید و کارکنان این دانشگاه از روز سه شنبه بر اساس رده سنی ۵۸ سال به بالا آغاز شده است. وی ادامه داد: طی مذاکرات صورت گرفته، امیدواریم بتوانیم تمام اعضای هیأت علمی و کارکنان را واکسینه کنیم و سپس واکسیناسیون دانشجویان را آغاز کنیم. معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: واکسیناسیون اساتید و کارکنان بالای ۵۸ سال در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه انجام می‌گیرد. حبیبا ادامه داد: دانشگاه‌هایی که مرکز بهداشت داشته باشند با هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی منطقه خود می‌توانند واکسیناسیون اساتید و کارکنان را انجام دهند، دانشگاه تهران نیز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران این کار را انجام داده است. معاون دانشجویی دانشگاه تهران ادامه داد: دانشگاه تهران حدود ۲۲۰۰ هیأت علمی و حدود ۴ هزار کارمند دارد که واکسیناسیون آنها را آغاز کرده است برای این کار سیستم نوبت دهی و اپلیکیشنی پیش بینی شده، اساتید و کارکنان وارد آن شده و نوبت می‌گیرند و به ترتیب برای واکسیناسیون در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه حاضر می‌شوند. وی ادامه داد: روزسه شنبه ۱۰۰ نفر و روز چهارشنبه ۱۱۰ نفر از اساتید و کارکنان واکسینه شدند و این روند به همین صورت درحال انجام است. کد خبر 5268273 زهرا سیفی