قاب و لولای لپ تاپانجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …فروش کارتن پستیجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

اولین اظهار نظر رسمی سوریه درباره بازنگری عربستان در مواضعش در قبال دمشق
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در اولین واکنش و اظهار نظر رسمی سوریه درباره روابط با عربستان، سوریه اعلام کرد که از هر طرح و ابتکاری که در آن بازنگری مسئولانه باشد، استقبال می کند زیرا به براداران خود تمایل دارد و عربستان کشور برادر است. علی عبدالکریم علی سفیر سوریه در لبنان، از عربستان به عنوان کشوری عزیز و برادر نام برد و اعلام کرد که سوریه از هر گامی در راستای تقویت روابط عربی-عربی استقبال می کند. وی که پس از دیدار با شربل وهبه وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان سخن می گفت در جواب سئوالی درباره گشوده شدن مرحله جدیدی از روابط میان کشورش و عربستان، این موضع گیری را اتخاذ کرد. سفیر سوریه در لبنان با اشاره به بحث مطرح شده در رسانه ها درباره بازنگری سعودی در مواضع خود در قبال برخی پرونده ها، افزود: سوریه از هر طرحی که بازنگری مسئولانه در آن باشد استقبال می کند زیرا به برادران خود تمایل دارد و عربستان کشور برادر و عزیز است و هر گامی به نفع روابط عربی-عربی، مورد استقبال سوریه است. وی افزود: بسیاری در مواضع خود در قبال سوریه تجدید نظر می کنند و این درست بودن موضع آنها را نشان می دهد. سوریه از همه طرحهایی که به امنیت بیشتر در کشورهایشان منجر می شود، استقبال می کند. سفیر سوریه در لبنان ضمن استقبال از هرگونه بازنگری سعودی در مواضع اشتباهی که داشته است، گفت: سوریه از این موضوع استقبال می کند و از این بابت خوشحال است، زیرا نشان از قدرت و چشم انداز و موضع درستش دارد. کد خبر 5205527