محمد جمشیدی: تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین سورپرایز شد

محمد جمشیدی: تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین سورپرایز شد