اساتید و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در دانشگاه واکسینه می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی احمدی با اشاره به ایام تعطیلی دانشگاه در مردادماه، از گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی درخواست کرد تا همکاری لازم را با دانشجویان داشته باشند و جلسات دفاع دانشجویان به دلیل تعطیلی مردادماه به تعویق نیفتد و با توجه به اینکه جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می‌شود، اساتید در زمان مرخصی خود با دانشجویان همکاری نموده تا بتوانند در زمان برنامه ریزی شده فارغ التحصیل شوند. رئیس دانشگاه گفت: با توجه به برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها از مرداد ماه واکسینه می‌شوند و طی برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مرکز بهداشت دانشگاه و ستاد کرونا قرار است واکسیناسیون در دانشگاه و با ساماندهی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صورت گیرد. وی افزود: امیدواریم دانشجویان نیز در شهریورماه واکسینه شوند و واکسیناسیون دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا نیمه پاییز به پایان برسد و پس از آن دانشجویان ورودی قبل از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بتوانند در دانشگاه حضور یابند و احتمالاً" دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ ترم پاییز را به صورت مجازی در کلاس‌ها حاضر خواهند شد. کد خبر 5267633 زهرا سیفی