زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلقالبسازی و پرسکاریفروش انواع کارت مایفر ،mifare pvc …خرید فوری کاندوم

روزانه ۲۰۰ اتوبوس شرکت واحد تعمیر می‌شوند