خوش بو کنندهای هواآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسنوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …دندانسازی

وزارت خارجه آمریکا درباره نماینده جدیدپرونده ایران توضیح داد
به گزارش خبرگزاری مهر، «کیل براون»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با استعفای هوک و انتصاب «الیوت آبرامز» به عنوان نماینده ویژه جدید آمریکا در امور ایران با ادعای همگرا شدن تهدیدات ناشی از بازیگران بین المللی علیه آمریکا گفت: هم ایران و هم ونزوئلا اولویت‌های اصلی وزارت خارجه آمریکا هستند. براون که در حساب کاربری خود در توئیتر درباره انتصاب آبرامز، به عنوان نماینده جدید آمریکا در امور ایران توضیحاتی ارائه داد، در ادامه درباره او گفت: چندین دهه تجربه در سیاست خارجی باعث می‌شود که آبرامز به روابط فعلی پویایی ببخشد و به پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک و سیاست خارجی ما کمک کند. این اظهار نظر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمتر از یک روز پس از استعفای «برایان هوک»، مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته که به اعتقاد بسیاری این استعفا با هدف آن است تا مسئولیت شکست سیاست ترامپ در برابر ایران به دوش هوک انداخته شود. کد خبر 4993296