حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانخرید تجهیزات شهربازیباطری ساز سیار امداد خودرو باطری …ثبت شرکت و برند صداقت

پروژه های تحقیقاتی سلول و ژن درمانی کرونا زمان بر هستند
دکتر علیرضا زمردی پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوی در خصوص دستور وزیر علوم مبنی بر تشکیل کارگروههای مختلف برای تصویب طرح های علمی و فناورانه قابل اجرا حوزه کووید۱۹ به خبرنگار مهر اظهار کرد: در واقع کارگروهها به عنوان گروه کارشناسی پروژه های وارد شده به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری را ارزیابی کرده و طرح های قابل اجرا را شناسایی می کنند. مدیر کارگروه سلولی و ژن درمانی مرتبط با کووید۱۹ با بیان اینکه در این کارگروه نیز طرح های وارد شده مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفتند، گفت: به صورت کلی طرح هایی که در پیشبرد اهداف کووید ۱۹  عرضه می شدند را ارزیابی کردیم و به معاونت پژوهشی فرستادیم. زمردی پور با بیان اینکه ۲۱ طرح به این کارگروه برای ارزیابی وارد شد، بیان کرد: ما در کارگروه طرح هایی را برای اجرایی شدن به شورای پژوهشی پژوهشگاه ارسال کردیم که با هم همپوشانی نداشته باشند. نتایج طرح های حوزه سلول درمانی و ژن درمانی در بلند مدت مشخص می شوند. وی با بیان اینکه هنوز نتایج این طرح ها مشخص نیستند، بیان کرد: ۲۱ طرح به این کارگروه وارد شده و تقریبا ۴۰ درصد این طرح ها به تصویب رسیده اما تصویب نهایی نشده است. عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری گفت: عمده این طرحها به زمانی ۳-۵ ساله نیاز دارند تا به نتیجه برسند و برخی از آنها در کشورهای خارجی اجرایی شده یا در حال اجرایی شدن است. زمردی پور با تاکید بر اینکه این طرح ها برای درمان یا به نوعی در حوزه پیشگیری کرونا بر اساس «دی ان ای » و « آر ای ای» هستند، گفت: در حوزه سلولی ترجیح بر این بود تا از سلولهای بنیادی استفاده شود.  وی تاکید کرد: این طرح ها در کوتاه مدت نتیجه ای ندارند زیرا این مطالعات نیاز به مطالعات پیش بالینی، مطالعات در سطوح حیوان و مطالعات بالینی است؛ ضمن اینکه در بخش مطالعات آزمایشگاهی نیاز به آزمایشگاه پیشرفته با درجه ایمنی بالا است. زمردی پور گفت: در اصل تصمیم نهایی در خصوص طرح ها را  شورای پژوهشی پژوهشگاه زیست فناوری می گیرد. کد خبر 5084029 میترا سعیدی کیا