اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارمنستان خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی را تکذیب کرد