درخواست موسسات غیرانتفاعی از وزارت علوم برای واکسیناسیون اساتید
علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واکسیناسیون اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی گفت: برای واکسیناسیون اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی باتوجه به اینکه این دانشگاه‌ها در تمام استان‌ها شعبه دارند نامه‌ای به ستاد مقابله با کرونای استان‌ها ارسال کرده و خواستار واکسیناسیون اساتید شدیم. وی ادامه داد: با توجه به صحبت‌های معاون آموزشی وزارت علوم مبنی بر اینکه تمام اساتید تا پایان مرداد ماه واکسینه می‌شوند به وزارت علوم هم نامه‌ای نوشته و خواستار واکسیناسیون اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی شدیم. رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی افزود: هنوز وزارت علوم جوابی به نامه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی نداده است بنابراین هنوز واکسیناسیون اساتید دانشگاه‌های غیر انتفاعی آغاز نشده در صورت اعلام ستاد مقابله با کرونای استان‌ها و وزارت علوم واکسیناسیون اساتید این دانشگاه‌ها آغاز می‌شود. کد خبر 5268717 زهرا سیفی