دستگاه دوخت ریلیسولفات آهنالمنت میله ایفنر های پیچشی و فنر فرمدار

تیراندازی در شیکاگو آمریکا/ ۸ نفر کشته و زخمی شدند