اجاره خودرو وتشریفاتاخذ گواهی بازرسی COI وارداتلیست قیمت تیرچه پیش تنیدهتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

رئیس جمهور افغانستان با وزیرخارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد