اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رضا بیرانوند به سه مدال طلا دست یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ایران در نخستین حرکت یکضرب خودش موفق شد وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی را مهار کند. او دردومین حرکت خودش هم موفق به مهار وزنه ۱۶۷ کیلوگرمی شد اما برای حرکت سوم نتوانست وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را مهار کند. با این حال بیرانوند با مهار همان وزنه ۱۶۷ کیلوگرمی موفق شد مدال طلای حرکت یک ضرب را از آن خودش کند. در این دسته حسن بایف از ترکمنستان با مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرمی نقره گرفت و اوساروف از ازبکستان با مهار وزنه ۱۶۴ کیلوگرمی به مدال برنز رسید. رضا بیرانوند در ادامه و در حرکت اول دوضرب وزنه ۱۹۴ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت دوم و سوم دوضرب نتوانست وزنه ۲۰۵ کیلوگرم را بالای سر ببرد. بدین ترتیب مدال طلای دو ضرب و مجموع دسته ۹۶ کیلوگرم نیز به بیرانوند رسید کد خبر 5563135 علیرضا هنرمنش