ارائه و دانلود مجانی برنامه های …درمان قارچ ناخن نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

سازمان ملل از افزایش مداخلات در لیبی ابراز نگرانی کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش مداخلات در لیبی ابراز نگرانی کرد. «آنتونیو گوترش» همچنین توقف درگیری ها در لیبی و حمایت از روند سیاسی در این کشور توسط گروه های درگیر را خواستار شد. وی شمار مهاجران از لیبی به دلیل درگیری ها را بیش از ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود که سازمان ملل از افزایش مداخلات خارجی در لیبی نگران است. دبیرکل سازمان ملل همچنین کشف گورهای دسته جمعی در منطقه «ترهونه» لیبی را موجب نگرانی و شوکه کننده توصیف کرد. گفتنی است که لیبی در پی سرنگونی معمر القذافی دیکاتور پیشین این کشور شاهد درگیری های داخلی و فاقد دولت مرکزی است. کد خبر 4969605