فرچه غلطکیداروخانه اینترنتی داروبیارآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان در نیم‌سال آینده افزایش می یابد
مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه حوزه دانشجویی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ گفت: روند ترم جدید مشابه ترم گذشته خواهد بود البته متناسب با وضعیت بیماری کرونا، امیدواریم حضور دانشجویان برای انجام پایان نامه‌ها و واحدهای عملی به ویژه برای دانشگاه‌هایی مانند جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای بیشتر شود. وی ادامه داد: دانشجویان دو دانشگاه مذکور نیاز به حضور بیشتری برای کارهای عملی در دانشگاه‌ها دارند که امیدواریم نیم‌سال آینده وضعیت بهتر شده و حضور دانشجویان بیشتر شود ولی روند کلی همان روند نیم‌سال قبل خواهد بود. رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به بودجه این سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: سازمان امور دانشجویان جایی است که به هر میزان به آن اعتبار اختصاص داده شود، میزان فعالیت آن نیز بیشتر می‌شود. وی افزود: اگر اعتبار سازمان بیشتر شود، سهمیه فرصت‌های مطالعاتی افزایش یافته و صندوق رفاه دانشجویان شرایط بهتر و بیشتری برای خدمت رسانی به دانشجویان خواهد داشت. صدیقی افزود: در حال حاضر بر اساس درصد افزایشی که داده‌ایم، درصد به نسبت نرمالی است و ما مشابه سال گذشته فعالیت‌ها را در همان چارچوب پیش بینی می‌کنیم. وی گفت: امیدوارم در تصویب بودجه در صحن علنی مجلس به حوزه دانشجویی توجه بیشتری شود. کد خبر 5130649