تعمیر هاردبهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهرانموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …

۲۳۶ رشته محل جدید در مقاطع مختلف دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی مقدم با اشاره به اخذ مجوز ۲۳۶ رشته محل جدید گفت: در ادامه ساماندهی رشته‌ها، در سال ۱۴۰۰ به منظور افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور، در سه دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مطابق بند ب ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه، ایجاد رشته‌های جدید در دستور کار دانشگاه قرار گرفت. وی ادامه داد: با استناد به مطالعات موجود در مورد مزیت‌های استانی و منطقه‌ای و نیازسنجی و تحلیل پذیرش دانشجو در سال‌های گذشته، پیشنهاد ایجاد ۱۱۶ رشته محل جدید در دوره کاردانی و ۱۲۰ رشته محل جدید در دوره کارشناسی ناپیوسته تهیه و برای صدور مجوز اجرا به دفتر گسترش وزارت عتف ارسال شد که با عنایت ویژه وزارت عتف برای همه رشته محل‌های پیشنهادی مجوز پذیرش دانشجو صادر و برای اجرا به دانشکده / آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد. مدیرکل دفتر آمایش و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افزود: ۶۶ رشته محل کارشناسی پیوسته جدید نیز تهیه و به وزارت علوم ارسال شده است که به محض صدور مجوز برای اجرا به دانشکده / آموزشکده‌ها ابلاغ خواهد شد. وی ادامه داد: امید است دانشکده / آموزشکده‌های دانشگاه با برنامه ریزی مناسب از این فرصت برای اشاعه و ترویج آموزش‌های مهارتی و در نهایت جذب هرچه بیشتر دانشجو در دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته استفاده کنند. کد خبر 5243266 زهرا سیفی