عوارض دستوری از بلیت هواپیما حذف شود، نرخ‌ها کاهش می‌یابد

عوارض دستوری از بلیت هواپیما حذف شود، نرخ‌ها کاهش می‌یابد
محمد صادق رسول پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کاهش ۱۵ درصدی نرخ بلیت از اول آذر ماه و تمایل دولت به عدم افزایش نرخ بلیت در آینده نزدیک گفت: شرکت‌های هواپیمایی در حال حاضر وصول کننده مطالبات دولت از طریق وصول عوارض‌های مختلف وضع شده بر روی بلیت هواپیما هستند و بی شک حذف این عوارض‌ها علاوه بر چابک سازی شرکت‌های هواپیمایی به کاهش نرخ بلیت می‌انجامد. وی افزود: در حال حاضر به طور متوسط حدود ۸ درصد از نرخ بلیت متعلق به عوارض شهرداری‌ها و عوارض مسافری فرودگاه است که نه تنها به جیب شرکت‌های هواپیمایی نمی‌رود؛ بلکه برای بازگرداندن آن به ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط، برای شرکت‌های هواپیمایی دردسرآفرین است. رئیس هیئت مدیره یک شرکت هواپیمایی تاکید کرد: با حذف این عوارض‌ها علاوه بر کاهش نرخ بلیت، شاهد افزایش بهره وری شرکت‌های هواپیمایی خواهیم بود. کد خبر 5369260 برهان محمودی