دریادار ایرانی با خانواده‌های شهدا و جانبازان اهل تسنن دیدار کرد