دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولفروش کارتن پستینمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

منتخب شعر جهان در «تاریکی تابنده» ارائه شد
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریکی تابنده: منتخب شعر جهان» با گردآوری و ترجمه فائزه پورپیغمبر در ۵۰۰ نسخه، ۸۸ صفحه و بهای ۲۵ هزار تومان توسط انتشارات سمت روشن کلمه (ناشر فعال در بندرعباس) منتشر شد. فائزه پورپیغمبر، مترجم، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار است و «تاریکی تابنده» سومین ترجمه منتشر شده اوست. او دانش‌آموخته رشته روان‌شناسی در تبریز است و در همین شهر نیز به تدریس و زندگی می‌پردازد. «تاریکی تابنده» مجموعه‌ای از منتخب شعر جهان است که از میان آثار چهره‌های برتر ادبیات مدرن و پسامدرن انتخاب شده‌اند. مترجم پیش از ارائه اشعار، به معرفی مختصری از هر شاعر و سبک آنها نیز اقدام کرده است. از شاعران معرفی شده در این کتاب پیشتر هیچ اثری به فارسی ترجمه نشده بود. شعری از این کتاب را در ادامه خواهید خواند که از شاعری به نام دنیس لورتف است: نَفیر از تاریکی برخاست: «باشد که شاعران بر ما نقشی از صلح، در اندازند و آن تباهیِ سترگ را از بلندا بر اندازند؛ که صلح، نه غیابِ پیکار را گویند.» صلح به آن شعری ماننده است که فراتر از مرز خود، نپویَد. نشاید که پدید آید صلح مگر بر آن اندیشه شود. نشاید که بازش شناسند جز به همان واژه‌ای که صرفِ آن، برابری‌ست و نحوِ آن، هم‌رسانی… کد خبر 5161720 محمد آسیابانی